Zaman her şeyin ilacıdır denir ama gerçek ilaç Allah'a sarılmaktır; bütün acıları O dindirir .