Düşünmeden bir insana karşı sevgi oluşmaz. Sevgide engelleri kaldırmak için esas olan cesur ve gözü kara olmaktır .