Dinin yozlaştırılması, kaba bir yaşantının öne çıkarılıp güzel ahlakın unutturulması en az komünizm kadar tehlikeli. .