Sevmek için sabretmeyi, affetmeyi, değer vermeyi, takdir etmeyi, güzel görmeyi, saygı duymayı bilmek gerekir .