Kaderimizde belirtilen süre dolduğu zaman, herhangi bir sebeple hayatımız sona erer. .