Allah yoksula yardım etmemeyi cehenneme gitme sebebi olarak bildirmiştir .