Yusuf olmadan Mısır düzelmeyecek. Yusuf'tan kasıt Hz. Mehdidir. .