Müslümanların birlik olması farzdır (Ali İmran Suresi 103, Enfal Suresi 46, Enfal Suresi 73) .