Nefret insanı en zayıf kılan duygulardan biridir, çünkü nefret aklı örter .