Dünyada bakımlı ve özenli olmak cennet özlemidir, cennetteki güzelliğe yaklaşmak isteğidir .