Hukuku insanlara acı veren bir sistem gibi göstermek doğru olmaz, insani güzel bir hukuk anlayışını hakim kılmak lazım .