Ahir zamanda olaylar daha da büyüyecek Peygamberimiz tüm bunları detaylı anlatıyor, Mehdi'nin zuhuruna kadar durulma olmayacaktır .