Mehdi'nin özelliği iman derinliğidir, Allah'a yakın olmasıdır .