Tüm güzellikler, incelikler, nimetler O'nun sonsuz aklının tecellileridir. .