Vicdanını kullanarak etrafndaki mükemmel düzeni idrak edebilen insanlar için tüm kainat,Allah'a olan sevgilerni artıracak sebeplerle doludur .