Allah, canlı ve cansız bütün varlıkların tek hakimi ve tek sahibidir. .