Başımıza gelen ve bizim iyi veya kötü olarak nitelendirdğiniz hertürlü olay Allah'ın bilgisi dahilnde yani kaderin akışında gerçekleşmektedr .