Yol göstericimiz olan Kuran'da Allah bize ihtiyaç duyacağımız şeyleri açıklamakta ve Kendisi'ne kulluk etmenin güzel sonucunu müjdelemektedr .