Hiç şüphesiz, Biz herşeyi bir kadere göre yarattık.(54, 49) Var olan herşey sonsuz akıl ve ilim sahibi Allah'ın belirlediği kadere tabidir .