En büyük güç Allah'tır, bütün güçler Allah'ın kontrolündedir .