İnsanlarda akılalmaz hurafelere inanma eğilimi var.Bu çok şaşırtıcı.Bir kısmı da aslında inanmadığı halde, kendini inanıyor gibi gösteriyor .