Amerika süper güç ama vurup kıran anlamında süper güç. Türkiye sevgi süper gücüdür, iman süper gücüdür, Kuran süper gücüdür .