İttihad-ı İslam ve Mehdiyet İslam’ın özüdür.Bir insan İttihad-ı İslam’ı savunmuyorsa,“ben Müslümanlığı savunuyorum” derse bu geçerli olmaz .