Allah insanları, hoşlanmadığı, zaten başından savmak istediği hatta hakir gördüğü şeyleri infak olarak vermeye kalkışmaktan menetmektedir .