Müslüman hem çok dindar ve güzel ahlaklı olmalı, hem de çok kaliteli ve modern olmalı. .