İBRAHİM SURESİ,10 "Allah hakkında mı şüphe (ediyorsunuz)? O, gökleri ve yeri yaratandır; O, sizi günahlarınızı bağışlamak için davet ediyor .