Din anlatılırken-Ağlamak, kaval sesi eşliğinde göğe bakmak-insanları dine yaklaştırmaz.Samimi olmak önemlidir. Samimiyet insanları etkiler .