Müslüman yaşamında Kuran’ı esas alır. Bağnazlık ise Kuran’a zıt, sevgisiz sistemin adıdır. .