Ölen kişi müminse düğün alayı gibi sevinçle karşılanır. Müminin canı güzel kokular içinde, tebrik edilerek alınır. .