Bilim ve din bilgiye götüren yolda, düşman değil iki arkadaştır. John Polkinghorne (Fizikçi) .