Vicdan da bir nevi vahiy gibidir, çünkü Allah'ın kalbe ilhamıdır. İnsan ancak vicdanını dinleyerek Kuran'a tabi olabilir. .