‘Toplumun değer yargıları mı’ ‘vicdanın sesi mi’ dendiğinde insanın yapacağı en akılcı tavır elbette vicdandan yana hareket etmektir .