İslam'da erkekler kadınların hakimi değil, gözetip kollayıcısıdır .