Hücrenin içine bir yabancının yerleştiğini haber veren, hücre içindeki görevli özel moleküller vardır .