"OL" emri ile yaratan Allah, hücreyi yoktan var etmiş, ona mükemmel bir uyum ve düzen vermiş ve yapması gereken görevleri ilham etmiştir .