Kalbin, ritmik ve senkronize bir atma şekli vardır. Allah, hücrelerin her birine atmaları gereken zaman aralığını ilham etmiştir. .