Komünist, darwinist sistem; güçsüzlerin, zayıfların korunmasını değil yok olmasını amaçlar .