Dünyada gerçek anlamda adalet, eşitlik ve refah ancak İslam birliği ile sağlanabilir. .