Gece gündüz ‘başörtüsü başörtüsü başörtüsü’. Ana konu İttihad-ı İslam’dır. Asıl konu İttihad-ı İslam’dır. İslam aleminin kurtuluşu budur .