Bağnazların yaptıkları üzerinden İslam'ı eleştirmek doğru değil. Bağnazlar zaten Kuran'a tabi değiller. .