Kuran kapitalizmi eleştirir, ekonomik kriz yönetiminde ne yapılacağını anlatır: https://t.co/RGrQI8Nuxa .