Konuşmamızdan, oturmamıza, kolumuzu kaldırmamıza kadar her hareketimiz Allah’ın ilhamıyladır. .