Merhamet daima galip gelir, Allah merhametli insanları melekleriyle destekler, halimlikte güzellik vardır .