Komünizmin ilk uygulayıcısı olan Lenin ve takipçileri, çatışmanın silahlı olması gerekliliğini ortaya atmış ve en vahşice uygulamışlardır .