Kuran Müslümanlığı dışında yol seçene Allah başarı ve kuvvet vermez .