İslam aleminde oluşturulan bu erkek hegomanyasında kadınlar sosyal yaşamdan tamamen uzaklaştırılmışlar. Kadın hakları Kuran'da korunmuştur .