İslam dünyasında yangın varken TV'ye çıkan sözde hocalar hikayeler menkıbeler anlatarak Müslüman halkı gaflete sevkediyorlar .