Bela sık sık insanı kontrol eder, hayır peşinde olduğunu gördükçe döner gider. .