Solda ideolojiye bağlılık ve fikrini savunma azmi sağa kıyasla çok daha güçlü oluyor bazı sağda ise geçimini sağlamak yeterli oluyor .