Yusuf suresinde bunamış olanların yanlış koku algısına sahip olduğuna dair bilgiyi tıp bilimi ancak 2007'de keşfetmiştir .